Zašto je strojno prevođenje bitno?

Strojno prevođenje (SP) je nesumnjivo važna tema - u društvenom, političkom, komercijalnom, znanstvenom i intelektualnom ili filozofskom pogledu - i njen značaj će se sasvim sigurno povećavati početkom idućeg stoljeća.

Socijalni ili politički značaj SP-a potiče od socio-političke važnosti prevođenja u zajednicama u kojima se općenito govori više nego jedan jezik. Ovdje je jedina alternativa usvojiti jedan zajednički jezik, ali to nije osobito atraktivna alternativa zato što uključuje dominaciju odabranog jezika i dovodi u nezavidan položaj one koji govore druge jezike. Tako ostali jezici postaju "druga klasa" i na kraju nestaju. Budući da nestajanje jezika često uključuje i nestajanje određene kulture i načina mišljenja, to je gubitak koji bi se trebao ticati svih. Stoga, prevođenje je bitno za komunikaciju - od obične ljudske interakcije do skupljanja informacija koje pojedinac treba kako bi mogao igrati svoju društvenu ulogu u zajednici. Budući da nema dovoljno ljudskih prevoditelja i da postoji granica do koje oni mogu povećavati produktivnost bez automatizacije, očigledno je da je SP društvena i politička potreba za moderne zajednice koje ne žele nametati jedinstveni jezik svojim članovima.

Komercijalni značaj: Prevođenje je skupo. Prevođenje je kompliciran posao koji zahtijeva više od samog znanja određenog broja jezika, i u nekim zemljama plaće prevoditelja mogu se usporediti s onima visoko kvalificiranih profesionalaca. Osim toga, troškovi kašnjenja u prevođenju su skupi. Procjene variraju, ali kod visokokvalitetnih prijevoda "teškog" materijala, profesionalni prevoditelj ne može dnevno prevesti više od 4-6 stranica (možda 2000 riječi) i prilično je lako moguće da kašnjenje prevođenja dokumentacije proizvoda ugrozi uspjeh novog proizvoda na tržištu. Procjenjuje se da su nekih 40-45% troškova u Europskoj Zajednici "jezični troškovi", od čega su prevođenje i interpretiranje glavni element.

Znanstveno: SP je zanimljivo je zato što je ono očito primjena i podloga za testiranje za brojne ideje u informatici, umjetnoj inteligenciji (grana informatike koja se bavi oponašanjem aspekata ljudske inteligencije kao što su shvaćanje i produkcija jezika, vida, planiranja itd.) i lingvistici; i neki od najvažnijih razvoja na ovim poljima počinju s SP.

Filozofski: SP je važno zato što predstavlja pokušaj da se automatizira aktivnost koja može zahtijevati potpuni raspon ljudskog znanja - odnosno za bilo koji dio ljudskog znanja moguće je razmišljati o kontekstu gdje je to znanje potrebno.